Mateřské centrum Černolice z.s. slouží pro setkávání rodičů a dětí z Černolic a blízkého okolí. Náš spolek pokračuje v aktivitách původního mateřského centra Čertíci z Černolic.

Dětská skupina V Zahradě

Do roku 2022 jsme získali finanční prostředky z evropských fondů na podporu zaměstnanosti a díky tomu můžeme v Černolicích provozovat dětskou skupinku „V Zahradě“. Více informací a aktuality najdete tam.

Jóga pro rodiče

Pod záštitou MC jsou také pravidelné lekce jógy pro rodiče, kam je možné přijít i s dětmi, které si v průběhu cvičení hrají.

Příměstský tábor

Do naší činnosti patří také pořádání letních příměstských táborů nejen pro černolické děti. Tábory jsou všestranně zaměřené s důrazem na kolektivní hry a pobyt v přírodě.

Naše herna

Aktuálně hledáme nový prostor, který bychom mohli pravidelně využívat jako hernu.

Naše další aktivity

V průběhu roku pořádáme tradiční i netradiční akce jako jsou pálení čarodějnic, dětský den, sousedská slavnost nebo mikulášská nadílka. Pořádáme nepravidelně i semináře různého zaměření. O akcích pořádaných naším spolkem se dozvíte na těchto stránkách, na našem facebooku, nebo z papírových letáků na vývěsních tabulích v Černolicích.