S politováním Vám musíme oznámit, že provoz naší malé dětské skupiny i po 12. 4. 2021 zůstává nadále přerušen. Předpokládá se, že k obnovení by mělo dojít až ve 3. fázi. Datum ovšem dosud není známé. Jakmile budeme vědět víc, budeme Vás informovat. Přejeme Vám vše dobré, hlavně pevné zdraví.