Dětská skupina V Zahradě bude v době letních prázdnit v provozu.

Aktuálně nabízíme volná místa pro děti od 4 let. Pro termíny a ostatní podmínky zapojení dítěte do skupiny, prosím, kontaktujte Evu Pocovou nejlépe na e-mailu: eva.pocova@seznam.cz, příp. na tel. čísle 723 242 282.