Poslední červnovou neděli se sešla valná hromada Mateřského centra, která odsouhlasila změnu svého jména a přijala nový název „Spolek Černolice“. Důvodem změny je snaha otevřít spolek také jiným skupinám obyvatel Černolic než pouze matkám nebo rodinám s dětmi. Činnosti spolku jsou dnes již jiné, než byly kdysi při jeho založení. Dnes se chceme orientovat na organizování komunitních akcí v obci, z nichž některé budou samozřejmě i nadále zaměřené na děti a mládež. Cílem akcí je pak společné setkávání obyvatel všech generací a zkvalitnění jejich života. Rádi bychom přispěli k větší soudržnosti obce. Spolek Černolice i nadále zůstává zřizovatelem Dětské skupiny V Zahradě, která poskytuje své služby přednostně dětem z obce. Další projekty chceme zaměřit na kultivaci přírodního bohatství v obci a jejím okolí. Chceme tak navázat na úspěšný projekt „jedlé zahrady“, který jsme realizovali letos v březnu.  Jsme připraveni spolupracovat s vedením obce a chceme se podílet na komunitním plánování při rozvoji obce.

Na valné hromadě spolku bylo také zvoleno nové vedení. Předsedkyní se stala Tereza Třečková a místopředsedkyní Barbora Voltrová.

Jestli Vás naše aktivity zajímají a rádi byste se k nám připojili, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu: spolekcernolice@gmail.com