Spolek Černolice z.s. podporuje společné setkávání obyvatel z Černolic a blízkého okolí. Pokračuje v aktivitách původního Mateřského centra Černolice a rozšiřuje nabídku činností o komunitní akce a environmentální projekty.

Pracujeme na nové verzi webových stránek. Těšíme se na Vás již brzy v novém kabátě.

Mateřské centrum Černolice se mění na Spolek Černolice

Mateřské centrum Černolice se mění na Spolek Černolice

Poslední červnovou neděli se sešla valná hromada Mateřského centra, která odsouhlasila změnu svého jména a přijala nový název „Spolek Černolice“. Důvodem změny je snaha otevřít spolek také jiným skupinám obyvatel Černolic než pouze matkám nebo rodinám s dětmi. Činnosti spolku jsou dnes již jiné, než byly kdysi při jeho založení. Dnes se chceme orientovat na organizování komunitních akcí v obci, z nichž některé budou samozřejmě i nadále zaměřené na děti a mládež. Cílem akcí je pak společné setkávání obyvatel všech generací a zkvalitnění jejich života. Rádi bychom přispěli k větší soudržnosti obce. Spolek Černolice i nadále zůstává zřizovatelem Dětské skupiny Celá zpráva >
/ Akce, Mateřské centrum
Letní provoz Dětské skupiny V Zahradě - volná místa

Letní provoz Dětské skupiny V Zahradě – volná místa

Dětská skupina V Zahradě bude v době letních prázdnit v provozu.

Aktuálně nabízíme volná místa pro děti od 4 let. Pro termíny a ostatní podmínky zapojení dítěte do skupiny, prosím, kontaktujte Evu Pocovou nejlépe na e-mailu: eva.pocova@seznam.cz, příp. na tel. čísle 723 242 282.

Celá zpráva >
/ Akce, V Zahradě
Den dětí

Den dětí

Srdečně vás zveme na Den dětí, který bude 12.6. 2022 v obecním parku.

Pro děti bude připravena spousta aktivit a v 16 hod se můžete těšit i na loutkové divadlo Zvířátka a loupežníci divadla KUBKO.

Občerstvení zajištěno.

Celá zpráva >
/ Nezařazené
Dětská skupina - ohlédnutí za roky ve školičce

Dětská skupina – ohlédnutí za roky ve školičce

Mám čtyři dcery: Noru, Zoe, Bělu a Ladu. Nejstarší Noře bude za týden 9 let. Když jí bylo 2,5 roku byla mezi prvními dětmi, které začaly navštěvovat dětskou skupinu v Černolicích. Neříkám, že se jí vždy chtělo, byla malá, doma měla už malou sestřičku a ve školičce byl i jeden chlapeček, který všechny docela zlobil (dodnes jsou samozřejmě velmi dobří kamarádi). Jiný chlapeček ji zas dodnes má rád a přestože se přestěhoval do Dobříše, zve ji každý rok na svoje narozeniny. Taková a jiná přátelství vznikají ve školkách.

Morana 2017

Když bylo druhé Zoe dva a půl, začala také chodit Celá zpráva >

/ Nezařazené
Filipojakubská noc: 30.4.

Filipojakubská noc: 30.4.

Přijdťe s námi poslední dubnový večer oslavit Filipojakubskou noc a vyhnat zimu. Začátek v 18 hod.

Oheň, živá hudba, dílna pro děti, buřty, sladké i slané občerstvení, točené pivo, posezení : zajištěno.

Celá zpráva >
/ Nezařazené