Termín konání akce: 26. 3. 2022 | od 09:00

Mateřské centrum Černolice spolu s Terezou Boháčovou vytvořilo projekt Jedlé zahrady a získalo od Nadace Partnerství peníze na nákup sazenic stromů a keřů, které v budoucnu ponesou jedlé plody. Zveme Vás k jejich společnému sázení, které se uskuteční v sobotu 26.3.2022 (změna) od 9:00. Muže se stát, že nestihneme vše zasadit v sobotu, a pak se sejdeme i v neděli. Místem sázení bude pozemek, který přiléhá k zástavbě obce, jak je vyznačeno na přiložené mapce. Budeme moc rádi, když se k nám připojíte. Jedlou zahradou chceme přispět ke kultivaci krajiny, kde žijeme, ale zároveň bychom rádi vybudovali místo společného setkávání třeba i s Vámi.

Pro lepší koordinaci celého setkání oceníme, když nám potvrdíte Vaši účast na e-mailu: tereska.boh@gmail.com. Zároveň bychom Vás ještě chtěli požádat, kdo má možnost, aby s sebou přinesl nářadí vhodné k sázení (např. lopaty, rýče, nůžky na pletivo…).

S bližšími informacemi Vás budeme informovat ještě před akcí zde a na FB Mateřského centra.

Těšíme se na Vás

Za MC Černolice Tereza Třečková