Letos je to napínavé a akce různě měníme a rušíme. Nicméně bychom rádi v roce 2021 uskutečnili:

  • 6. 6. Dětský den
  • Úklid obce ve spolupráci s OÚ Černolice
  • 26. 6. Pouť do Všenor
  • 26.- 30. 7. Příměstský tábor
  • Sousedský bleší trh (v září)
  • 9. 10. Drakiáda
  • Výsadba jedlé zahrady (pokud dostaneme dotaci, musí sázení proběhnout v říjnu a listopadu)
  • 28. 11. Výroba adventních věnců (odpoledne)
  • 28. 11. Rozsvícení stromečku a zahájení adventu (večer)
  • 5. 12. Mikulášská nadílka