Dětská skupina „V zahradě“ je určena pro děti od 1 roku až do začátku školní docházky. Ve skupině je maximálně šest dětí, o které se starají jedna nebo dvě vysokoškolsky vzdělané pečovatelky.

Jak fungujeme

V Zahradě sledujeme prvky waldorfské pedagogiky, kde se snažíme děti připravovat na život nejen znalostně, ale také rozvojem tvůrčích schopností a sociálních dovedností. Poskytujeme dětem čas plný objevování, přirozeného pohybu a kamarádství. Na základě vzájemného respektu a důvěry budujeme bezpečné a harmonické prostředí.

Program

Dětská skupina je v provozu denně od 7 do 15:00 hodin. Po příchodu se děti mohou zapojit do připravené aktivity – pracujeme s přírodními materiály, pravidelně pečeme chleba či malujeme akvarelovými barvami. Po tvoření necháváme dětem prostor pro volnou hru, během které připravujeme svačinu. Před svačinou děláme společný hudebně – pohybový kroužek. Po svačině chodíme na procházky. Vracíme se na oběd a po obědě je možné vyzvednout děti. Při následné pohádce nebo písničce, děti odpočívají. Před odpolední svačinkou a vyzvedáváním dětí probíhají individuální klidové aktivity a volná hra dětí. Od jara do podzimu plánujeme společné výlety i do širšího okolí naší obce. V příznivém počasí (obzvláště v létě) trávíme venku většinu času.

Jak to u nás vypadá?

Kdo může navštěvovat naší skupinu?

Dětská skupina V Zahradě se řídí zákonem č. 247/2014 Sb. Službu poskytujeme dětem ve věku od 1 roku do nástupu povinné školní docházky.  Přijmout můžeme pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Další podmínkou je vazba alespoň jednoho zákonného zástupce na trh práce (pracovní smlouva, OSVČ, DPP, DPČ, Student, Evidence na Úřadu práce..). Poskytujeme službu s částečnou úhradou nákladů, tzn. že se u nás platí měsíční příspěvek, který je následně možný uplatnit jako slevu na dani, a to až do výše minimální mzdy. Bližší informace Vám rády poskytneme na e-mailu: tereza.treckova@seznam.cz nebo eva.pocova@seznam.cz.

Pečovatelky

Hlavní pečovatelkou dětské skupiny V Zahradě je Ing. Eva Pocová, DiS. Vystudovala předškolní a mimoškolní pedagogiku ve Svatém Janu pod Skalou. Má tedy plné odborné pedagogické vzdělání. Dětem v naší obci se věnuje již dlouhou řadu let. Má zkušenosti s Waldorfskou výchovou a vzděláváním. Pravidelně se účastní letních waldorfských kurzů.

Dále v naší dětské skupině působí Mgr. Tereza Třečková DiS., která též vystudovala předškolní a mimoškolní pedagogiku ve Svatém Janu pod Skalou. Pracovala v týdenním stacionáři pro děti a mladistvé s autismem a řadu let pomáhá sportovat lidem s těžkým tělesným postižením. V dětské skupině ze zaměřuje na environmentální výchovu a vzdělávání. Má tři malé děti.

Podpora

Projekt veřejné dětské skupiny „V zahradě“ byl do 30. 6. 2022 spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Od 1. 7. 2022 se naším hlavním partnerem stala obec Černolice. Její finanční pomoci si velice vážíme a děkujeme.