Dětská skupina „V zahradě“ je určena pro děti od 1 roku až do začátku školní docházky. Ve skupině je maximálně šest dětí, o které se starají jedna nebo dvě vysokoškolsky vzdělané pečovatelky.

Jak fungujeme

V Zahradě sledujeme prvky waldorfské pedagogiky, kde se snažíme děti připravovat na život nejen znalostně, ale také rozvojem tvůrčích schopností a sociálních dovedností. Poskytujeme dětem čas plný objevování, přirozeného pohybu a kamarádství. Na základě vzájemného respektu a důvěry budujeme bezpečné a harmonické prostředí.

Jak to u nás vypadá?

Podpora

Projekt veřejné dětské skupiny „V zahradě“ je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi.

Projekt s podporou EU je realizován v době od 1. 8. 2019 do 30. 6. 2022. Dětská skupina je pak v plném provozu od 1. 1. 2020.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0015063